30 jaar Kuria en Promotie Bregje Huisman

Minisymposium Out of the Box ter gelegenheid van 30 jaar Kuria en de promotie van Bregje Huisman!

wanneer: woensdag 20 april 2022

hoe laat: 10.00 – 12.00 uur

waar: Rosarium Amsterdam

aanmelding voor het Symposium: via aanmeldbutton ‘Programma & Inschrijven’ op de uitnodiging hierbij

2022 04 20 Kuria-outofthebox-def uitn+progr

 

Promotie Bregje Huisman vindt plaats in de aula van de Vrije Universiteit in Amsterdam (13.45 uur).
Bij de promotie en aansluitende receptie in het restaurant (Foodplaza Hoofdgebouw VU) is er vrije toegang.

Buddyzorg Kuria 20 jaar

Op vrijdag 8 april 2016 is gevierd dat Kuria Buddyzorg 20 jaar bestaat! Tijdens een feestelijke bijeenkomst is met de buddy’s terug gekeken op deze 20 jaren.

Bezoek EU

Op 26 mei 2016 bezocht een delegatie van Chief Medical Officers en Chief Nursing Officers Kuria in het kader van het voorzitterschap van Nederland van de EU. Met deelnemers uit Spanje, Cyprus, Tsjechië, Frankrijk en Zweden werd o.a. gesproken over Shared Decision Making.

NL Doet bij Kuria

In het kader van NL Doet van het Oranje Fonds is, op 11 maart op de 4e verdieping van Kuria, een open atelier geweest waar cliënten van buddyzorg hun creativiteit hebben laten zien onder het genot van een high tea.

Bezoek Zijne Majesteit aan Vrijwilligersacademie

Op woensdag 28 januari 2015 bezocht Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander de Vrijwilligersacademie in Amsterdam. Het Oranje Fonds had zijn beschermheer uitgenodigd voor een bezoek en voor de presentatie van het initiatief Burenbond. Wethouder Eric van de Burg lichtte toe hoe de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zoals bijv. De Regenboog Groep of Kuria belangrijk werk hierin doen. Buddyzorg Kuria was in dit gesprek vertegenwoordigd door Manager Informele Zorg, José van Nus.

Bijzondere gift

Op donderdag 5 februari 2015 kreeg hospice Kuria een bijzondere gift. De Oecomenische Basisgemeente De Duif heeft haar jaardoel 2014 (een maandelijkse te houden extra collecte) bestemd voor Hospice Kuria. Het totaal bedrag is uitgekomen op Euro 1.180,94. Algemeen directeur Jaap Gootjes ontving het – symbolisch – uit handen van Yvon Dennert en Gerrard Boot. De echtgenoot van Yvon Dennert verbleef in hospice Kuria en is eind 2013 overleden.

Bezoek fractieleden D66

Op 4 februari 2015 hebben 4 fractieleden van de D66, zowel van de centrale stad als stadsdeel Zuid, een werkbezoek gebracht aan Kuria in het kader van de samenwerking tussen de Vrijwilligersacademie en Kuria. Zij waren zeer geïnteresseerd in het werk van hospice Kuria en de buddyzorg, alsmede de financiering. Ze waren onder indruk van alles wat Kuria doet en hebben grote waardering voor de samenwerking tussen de formele en informele zorg.