Partners

Het VU Medisch Centrum / Expertisecentrum Palliatieve Zorg is de belangrijke netwerk partner op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.


Hospice Kuria maakt deel uit van het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam en Diemen voor afstemming van het zorgaanbod en voor onderwijs.


Kuria werkt samen met PartiCura met betrekking tot financiering.

 

Hospice Kuria is lid van de Associatie Hospicezorg Nederland. De leden van de associatie hebben gezamenlijk een kwaliteitssysteem ontwikkeld voor High Care Hospices.

Vanuit hospice Kuria wordt meegewerkt aan de Helpdesk Palliatieve Zorg Amsterdam die ondersteund wordt door het IKNL.

Buddyzorg Kuria werkt samen met de Goodwill Centra Amsterdam en is partner in de Manifestgroep Zorg.

Met de Vrijwilligersacademie Amsterdam wordt samengewerkt op het gebied van scholing en nieuwe initiatieven.

Voor kennis en informatie op het gebied van palliatieve zorg maakt Kuria gebruik van het landelijk informatiecentrum Agora.

Kuria participeert in internationale werkgroepen, gelieerd aan en/of geïnitieerd door de European Association of Palliative Care (EAPC).