Missie

 

Betrokken

Goede zorg en begeleiding vraagt betrokken medewerkers en vrijwilligers.

De medewerkers en vrijwilligers van Kuria willen in woorden en daden laten zien dat zij naast de bewoners en naasten in het hospice, de cliënten in de buddyzorg en de bezoekers van  VITA Valerius willen staan. Door oprechte interesse en respect voor de eigenheid van ieder persoonlijk willen zij beschikbaar zijn en optimale zorg en begeleiding geven.

Daarnaast willen de medewerkers en vrijwilligers er voor elkaar zijn, elkaar steunen en respecteren. Zij voelen zich een belangrijk onderdeel van de Kuria organisatie en zetten zich, ieder op eigen wijze,  in voor het goed functioneren van de organisatie zodat de zorg en begeleiding die wordt geboden voortgang kan hebben.

Deskundig

Goede zorg en begeleiding vraagt deskundige medewerkers en vrijwilligers.

De medewerkers van Kuria zijn allen geschoold voor de werkzaamheden die zij verrichten. Daarnaast zorgen zij dat zij door (bij)scholing en het volgen van de nieuwe wetenschappelijke inzichten op de hoogte blijven van de actuele kennis. Vrijwilligers en buddy’s volgen allemaal minimaal de basisscholing palliatieve zorg en krijgen regelmatig bij- en nascholing aangeboden.

Toekomstgericht

Goede zorg en begeleiding vraagt om toekomstgericht te denken

De palliatieve zorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Kuria was een van de eerste hospices in Nederland en heeft zich steeds ten doel gesteld om de kennis en ervaring die er in Kuria wordt opgedaan uit te dragen. Daarnaast ziet Kuria dat zij een taak heeft in het verder ontwikkelen van palliatieve zorg door middel van (wetenschappelijk) onderzoek. Kuria heeft een “eigen” hoogleraar Klinische Palliatieve Zorg, in het bijzonder gericht op de oncologische patiënt, Lia van Zuylen aan het AmsterdamUMC. In de samenwerking met Prof. Dr. Lia van Zuylen en met diverse Universiteiten en Hogescholen wil Kuria actief zijn om de palliatieve zorg toekomstgericht en toekomstbestendig te laten zijn.