Bestuur

Bestuur Stichting Kuria Zorg en Stichting Vrijwilligers Kuria

dhr. J.R.G. Gootjes, MSc – algemeen directeur en lid Raad van Bestuur
mw. B.A.A. Huisman  – medisch directeur en lid Raad van Bestuur

Raad van Toezicht Stichting Kuria Zorg en Stichting Vrijwilligers Kuria

dhr. mr. dr. S.Y.T. Meijer – voorzitter
dhr. prof. dr. F.J. van Ittersum
dhr. prof. dr. N.H. Hendrikse
dhr. A. Vergunst (RA)
mw. E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink

Bestuur Stichting Kuria

mw. C. van Tol-Verhagen
dhr. drs. G.S. Sijpestein
dhr. drs. E.B. Mulder