ANBI

ANBI
Stichting Kuria is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.

Stichting Kuria
Postbus 51130
1007 EC  Amsterdam
stichting@kuria.nl

KvK-nr.: 41210776

Bestuur Stichting Kuria:
mw. C. van Tol-Verhagen
dhr. drs. G.S. Sijpestein
dhr. drs. E.B. Mulder
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.