ANBI

ANBI
Stichting Kuria is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Kijk voor meer informatie op anbiplein.nl 

Stichting Kuria
Postbus 51130
1007 EC  Amsterdam
stichting@kuria.nl

KvK-nr.: 41210776

RSIN-nr. 800787444

Informatie bankgegevens:

ING – IBAN: NL80 INGB 0000 008377 (BIC INGNL2A) en
ABN AMRO – IBAN: NL45 ABNA 0445965495 (BIC ABNANL2A)
Beide rekeningen staan ten name van Stichting Kuria te Amsterdam

Bestuur Stichting Kuria:
mw. C. van Tol-Verhagen
dhr. drs. G.S. Sijpestein
dhr. drs. E.B. Mulder
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.