Onderwijs

Kuria organiseert (vaak in samenwerking met het Expertise centrum Palliatieve Zorg Amsterdam en het Netwerk palliatieve zorg Amsterdam en Diemen) opleidingen over palliatieve zorg voor verschillende disciplines.

Locatie

De educatieve activiteiten vinden (deels) plaats in een ruimte op de bovenste verdieping van het pand van Kuria aan het Valeriusplein. Deze locatie is geschikt voor groepen van 10 tot 45 mensen. Beamer en geluidsapparatuur en eventueel internet zijn aanwezig.

Maatwerk

In afstemming met het Expertise centrum Palliatieve ZorgAmsterdam als het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam en Diemen wordt een informatief programma op maat samengesteld. Dit kan inhouden een algemene voorlichting over palliatieve zorg of een specifieke les over symptoom- en pijnbehandeling met één of meerdere sprekers. Hierbij is een rondleiding door het hospice mogelijk. Hieraan zijn kosten verbonden.

Een overzicht vindt u op: Aanbod opleidingen