Verblijven in Kuria

Iedereen krijgt een eigen kamer die (deels) met persoonlijke spullen ingericht en aangekleed kan worden. Iets van de eigen vertrouwde omgeving mee te nemen, wordt vaak als prettig ervaren; denk bijv. aan foto’s van dierbaren, dat mooie schilderij, een stoel of andere voorwerpen waar men aan gehecht is.

Faciliteiten

Elke kamer heeft een telefoonaansluiting met een eigen telefoonnummer. De kosten hiervan worden maandelijks in rekening gebracht.

In iedere kamer is een televisie aanwezig en kan gebruik gemaakt worden van (gratis) wireless internet. Bij het bereiden van de maaltijden wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de persoonlijke wensen van bewoners.

De persoonlijke was wordt in principe door familie of vrienden verzorgd. Wanneer dit niet mogelijk is, kan dit tegen een vergoeding in het hospice worden verzorgd. Het hospice heeft zowel een vaste huiskapper als een vaste pedicure; op verzoek wordt een afspraak gemaakt, de kosten voor een behandeling zijn voor eigen rekening.

Roken is toegestaan in de rokersruimte in de tuin.

Familie, naasten en vrienden

Familie en vrienden kunnen meehelpen in de zorg, dit gaat in overleg met de bewoner zelf en de verpleging.

Bezoek is welkom, uiteraard naar wens van de bewoner. Na 10 uur ’s avonds en vóór 8 uur ’s morgens wordt getracht zoveel mogelijk rust in het hospice te waarborgen.

Bezoekers kunnen tegen vergoeding mee-eten; maximaal 2 per bewoner. Indien nodig en gewenst bestaat de mogelijkheid om op de kamer te overnachten, er is ook een gastenkamer beschikbaar.