Medewerkers

Verpleegkundige Kuria

Invalverpleegkundige 05 2022 Kuria

Medewerkers

De verpleging, zorg en begeleiding wordt geboden door een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit

  • Ervaren en deskundige verpleegkundigen, specifiek opgeleid in de palliatieve zorg, 24 per dag, zeven dagen per week aanwezig.
  • hospicemedewerkers, zij verrichten diverse facilitaire werkzaamheden waaronder het verzorgen van de warme maaltijden en schoonmaakwerkzaamheden.
  • Een maatschappelijk werker die zich met name richt op begeleiding en ondersteuning van de naasten tijdens het verblijf van hun dierbaren in het hospice maar ook daarna. Tevens kan zij (op verzoek) de bewoners hulp bieden bij het regelen van allerlei materiële zaken.
  • Een geestelijk verzorger die de bewoners bezoekt en indien gewenst ondersteuning biedt.
  • De vaste hospice huisarts, uit de naaste omgeving van het hospice, neemt de zorg van de eigen huisarts over. Hij bezoekt de bewoners meerdere keren per week.
  • De medisch specialist in palliatieve zorg en pijnbestrijding, die in samenspraak met de huisarts de bewoners behandelt en eindverantwoordelijk is voor de medische zorg.
  • Verpleegkundig specialisten die in samenspraak met de hospice-arts en medisch specialist verantwoordelijk zijn voor de medische zorg.
  • Een fysiotherapeut, die zich bekwaamd heeft in de palliatieve ondersteunende behandeling.

Een grote groep, speciaal getrainde vrijwilligers zorgen voor het extra in de totale zorg binnen het hospice. Zij ondersteunen in de zorgverlening, zorgen voor de maaltijden onder leiding van de voedingsdeskundige en helpen bij diverse activiteiten.