Kosten

Hospice Kuria vraagt voor het verblijf een eigen bijdrage per dag (€ 20,00).
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar wordt (een deel van) de eigen bijdrage vergoed via de aanvullende verzekering. U kunt dit nakijken in uw polis.
Deze eigen bijdrage wordt maandelijks in rekening gebracht evenals (indien van toepassing) de kosten voor: verzorging van de was, telefoon en extra maaltijden voor de gasten.

De overige zorgkosten van onder andere de huisarts, de apotheek of andere voorzieningen worden door uw zorgverzekeraar geregeld. Daarnaast voor medicatie waar een wettelijke eigen bijdrage voor is, worden door de apotheek in rekening gebracht. Fysiotherapeutische behandelingen worden vergoed afhankelijk van uw basis/aanvullende verzekering.