Kosten

Hospice Kuria vraagt voor het verblijf een eigen bijdrage per dag (€ 25,00).
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar wordt (een deel van) de eigen bijdrage vergoed via de aanvullende verzekering. Een overzicht van deze vergoeding per verzekeraar vindt u in de Zorgwijzer. Kuria valt daar onder de term ‘particulier hospice’ en voldoet aan de twee genoemde voorwaarden (wij doen mee aan het netwerk palliatieve zorg en zijn erkend door zorgverzekeraars). Natuurlijk kunt u de vergoeding ook nakijken in uw eigen polis.
Deze eigen bijdrage wordt maandelijks in rekening gebracht evenals (indien van toepassing) de kosten voor: verzorging van de was, telefoon en extra maaltijden voor de gasten.

De overige zorgkosten van onder andere verpleging, de huisarts, de apotheek of andere voorzieningen worden door uw zorgverzekeraar geregeld. Voor medicatie waar een wettelijke eigen bijdrage voor is, worden kosten door de apotheek in rekening gebracht. Fysiotherapeutische behandelingen worden vergoed afhankelijk van uw basis/aanvullende verzekering.