Hospice

Een hospice

De palliatieve terminale zorg die in het hospice wordt geboden is gericht op de zieke, op zijn/haar behoeften en op een zo draaglijk en menswaardig leven tot het einde toe. Daarnaast maken de familie en vrienden deel uit van de zorg en krijgen zij ondersteuning waar gewenst, nodig en mogelijk is. De zorg richt zich optimale palliatieve zorg met goede pijn- en symptoombestrijding en begeleiding. Palliatieve sedatie kan een onderdeel zijn van de symptoombestrijding. Euthanasie wordt niet toegepast in het hospice.

Welkom!

Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond, afkomst of levensbeschouwing, er is respect voor elk mens. De visie van Kuria vindt zijn oorsprong in de christelijke levensovertuiging. Onder het kopje Aanmelding en Plaatsing kunt u meer lezen over de procedure voorafgaande aan een opname.

samen zorgen

Op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs werkt Kuria samen met het VUmc-Expertisecentrum Palliatieve Zorg; voor afstemming en uitwisseling met andere palliatieve zorgaanbieders maakt het hospice deel uit van het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam en Diemen. Hospice Kuria is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Prezo Hospicezorg dat onder beheer is van de Associatie Hospicezorg Nederland.

Inspectierapport IGJ 21-10-2021:

IGJ Vastgesteld rapport Hospice Kuria 21-10-2021