Doneren

Stichting Kuria is deels afhankelijk van giften om haar activiteiten uit te kunnen voeren.

U kunt onze instelling op diverse manieren steunen, door eenmalig een gift over te maken, donateur te worden of te schenken. Wij lichten de mogelijkheden hieronder toe.

Informatie bankgegevens:

ING – IBAN: NL80 INGB 0000 008377 (BIC INGNL2A) en
ABN AMRO – IBAN: NL45 ABNA 0445965495 (BIC ABNANL2A)
Beide rekeningen staan ten name van Stichting Kuria te Amsterdam.

Stichting Kuria is aangemerkt als ANBI.

Donateur worden?

U kunt hier online donateur worden. Als donateur ontvangt u tweemaal per jaar ons informatiebulletin “Kurieus”.

Algemene gegevens
  1. (verplicht)
  2. (geldig emailadres verplicht)
  1. Uw gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen en kunnen desgewenst aangepast/verwijderd worden.
 

Natuurlijk kunt u ook een briefje met uw adresgegevens sturen naar:
Stichting Kuria / Valeriusplein 6 / 1075 BG Amsterdam

Schenkingen

Stichting Kuria is erg blij met de giften die we van onze donateurs ontvangen.
Het is mogelijk om stichting Kuria een notarieel vastgelegde, periodieke schenking te doen of de stichting op te nemen in uw testament met een zogeheten legaat.

Periodieke schenking

Een periodieke notariële schenking is volledig aftrekbaar voor de inkomsten- of loonbelasting.

Voor stichting Kuria is deze manier van schenken prettig in verband met de continuïteit van onze werkzaamheden, mede daar het een schenking voor een periode van 5 jaar (of meer) betreft.

Voor informatie en voor het opmaken van een schenkingsakte kunt u contact opnemen met uw eigen notaris of met notariskantoor Gerrits, Postbus 119, 3620 AC Breukelen, tel. 0346 261332 of email: notaris@gerrits.knb.nl.

Bijgevoegd vindt u een volmacht: volmacht Kuria voor meerjarige schenking

Legaat

U kunt in uw testament een legaat ten gunste van stichting Kuria opnemen. Een andere mogelijkheid is om stichting Kuria als mede-erfgenaam op te nemen. Uw notaris kan u over beide mogelijkheden meer vertellen.