Onderzoek

Palliatieve zorg is nog een relatief jong gebied binnen de gezondheidszorg. Veel van de behandelingen worden ondersteund door richtlijnen, maar zijn soms nog onvoldoende op werking en resultaten getoetst (Evidence based).

Omdat hospice Kuria een high care hospice én een academische werkplaats van het VUmc is, behoort onderzoek tot haar taak. Dit vindt veelal plaats in de vorm van pilots, welke later aanleiding kunnen zijn voor groter onderzoek, afhankelijk van de uitkomsten.

Een voorbeeld van een groot onderzoek waaraan is meegewerkt is het AmRoSe project, een landelijke samenwerking tussen de academische centra in Amsterdam en Rotterdam naar palliatieve sedatie.
Lopende onderzoeken hebben betrekking op benauwdheid, symptoomanalyse en medicatiemanagement. Ook op het gebied van psycho sociale zorg wordt onderzoek gedaan. Binnen Palliantie. Meer dan zorg: onderdeel Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) is een project gehonoreerd voor palliatieve zorg bij dak- en thuislozen waarvan Kuria de hoofdaanvrager is.

Onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van en in afstemming met het VUmc, EMGO, de afdelingen anesthesiologie, medische oncologie, het Expertise Centrum Palliatieve Zorg-VUmc en de leerstoel Hospicezorg van het UMCU.