Esmé Wiegman – nieuw lid RvT

Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink is toegetreden tot de Raad van Toezicht van stichting kuria Zorg en stichting Vrijwilligers kuria. Haar profiel met zowel politieke achtergrond als patiëntenvertegenwoordiging geeft een zeer waardevolle toevoeging binnen de Raad. We wensen haar een goede tijd toe.

hospice kuria: 22 jaar!

Een hartelijke felicitatie aan hospice kuria! Vandaag 22 jaar geleden kwamen de eerste medewerkers in dienst en werd alles op alles gezet om de eerste bewoners te verwelkomen. Iedereen die zich in de loop van deze vele jaren heeft ingezet (als medewerker,

Bezoek van de PvdA

Op donderdag 21 augustus 2014 bezochten dhr. Mark de Vos en mw. Elles Bense namens de PvdA Amsterdam hospice kuria. Hun interesse ging uit naar de samenwerking tussen de formele en informele zorgverleners zowel in het hospice als bij de buddyzorg van kuria. Door verschillende medewerkers is daarover met enthousiasme verteld en zijn aandachtspunten gedeeld. Daarnaast werd de plek die kuria inneemt in de stad Amsterdam benadrukt. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding door het hospice.

Bezoek uit Japan

Op maandag 11 augustus 2014 kreeg hospice kuria bezoek van mw. Asako Takei, arts in het Hokuyukai Neurological Hospital en mw. Sawako Takei, apotheker.

Een pionier vertrekt

Per 1 januari 2014 zal Corry van Tol-Verhagen haar werk als bestuurder van hospice kuria en buddyzorg kuria beëindigen. Zij was initiatiefnemer van zowel hospice kuria als buddyzorg kuria en vanaf de start in 1992 als directeur / bestuurder hieraan verbonden. Zij heeft veel betekend voor de ontwikkeling van de palliatieve zorg binnen het hospice, maar zeker ook daarbuiten, zowel plaatselijk, regionaal als (inter)nationaal. Met grote inzet en tomeloze energie heeft zij meegewerkt aan het vorm geven van professionele palliatieve zorg in Nederland met daarbij veel aandacht voor vrijwilligersinzet en maatschappelijke betrokkenheid.

Zij zal per 1 januari 2014 worden opgevolgd door de heer drs. Jaap Gootjes. Hij is als manager aan het hospice verbonden en bekend in de palliatieve zorg o.a.

Bezoek Staatssecretaris Van Rijn van VWS op 6 april 2013

Op zaterdagmorgen heeft staatssecretaris Van Rijn van VWS een werkbezoek aan hospice kuria gebracht. Doel van het bezoek was om de staatssecretaris een breed beeld van de Palliatieve Zorg te geven met daarbij extra aandacht voor de Amsterdamse situatie. Zo werden verschillende presentaties gehouden, vanuit het Netwerk, het Expertise Centrum Palliatieve Zorg, de zorg in de gespecialiseerde voorzieningen (waaronder uiteraard in kuria) en de eerste lijn, waaronder ook de inzet van vrijwilligers. Na deze presentaties volgde een discussie vanuit vragen die aan de staatssecretaris werden voorgelegd en die door hem zelf werden ingebracht. Het bezoek werd met een rondleiding door hospice kuria afgesloten.

Werkbezoek Burgemeester E. van der Laan

Op vrijdagmiddag 20 juli is burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam op werkbezoek geweest in hospice kuria.


Hij schreef daarover het volgende in zijn wekelijkse column in Metro:

….. Tenslotte bezochten we het hospice kuria. Het voelt rauw om een omgeving binnen te stappen waar mensen gemiddeld maar drie weken verblijven, wetende dat hun einde nabij is. Des te indrukwekkender is het dan te mogen ervaren hoe buddy’s, vrijwilligers en professionals de tijdelijke bewoners zo’n warme plek bieden. Ze nemen de tijd om te luisteren, helpen onopgeloste ruzies bij te leggen of bereiden nog één keer die heerlijke maaltijd. Zo hoeven mensen niet alleen te sterven, en sneeuwen partners niet onder in de zorgtaken. Het hospice heeft vrijwilligers die de hele dag voor de bewoners klaar staan. Eén van de bewoners name de tijd en vertelde over het afscheid en het belang van goede zorg. Vol bewondering verliet ik het pand……….

Ook in kuria is erg genoten van dit bezoek!

 

 

Renovatie Pand Hospice kuria

Laatst vond de ondertekening plaats van de aanneemovereenkomst ten behoeve van de renovatie van het pand van hospice kuria aan het Valeriusplein 6 in Amsterdam. Mw. Corry van Tol-Verhagen, algemeen directeur van stichting kuria, tekende als opdrachtgever en namens de aannemer tekende dhr. Sjaak Beemster, directeur van Van Westen & Bakker B.V. De renovatie zal in fases plaatsvinden en zal tot begin 2013 duren.