hospice kuria: 22 jaar!

Een hartelijke felicitatie aan hospice kuria! Vandaag 22 jaar geleden kwamen de eerste medewerkers in dienst en werd alles op alles gezet om de eerste bewoners te verwelkomen. Iedereen die zich in de loop van deze vele jaren heeft ingezet (als medewerker,

Bezoek van de PvdA

Op donderdag 21 augustus 2014 bezochten dhr. Mark de Vos en mw. Elles Bense namens de PvdA Amsterdam hospice kuria. Hun interesse ging uit naar de samenwerking tussen de formele en informele zorgverleners zowel in het hospice als bij de buddyzorg van kuria. Door verschillende medewerkers is daarover met enthousiasme verteld en zijn aandachtspunten gedeeld. Daarnaast werd de plek die kuria inneemt in de stad Amsterdam benadrukt. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding door het hospice.

Bezoek uit Japan

Op maandag 11 augustus 2014 kreeg hospice kuria bezoek van mw. Asako Takei, arts in het Hokuyukai Neurological Hospital en mw. Sawako Takei, apotheker.

Een pionier vertrekt

Per 1 januari 2014 zal Corry van Tol-Verhagen haar werk als bestuurder van hospice kuria en buddyzorg kuria beëindigen. Zij was initiatiefnemer van zowel hospice kuria als buddyzorg kuria en vanaf de start in 1992 als directeur / bestuurder hieraan verbonden. Zij heeft veel betekend voor de ontwikkeling van de palliatieve zorg binnen het hospice, maar zeker ook daarbuiten, zowel plaatselijk, regionaal als (inter)nationaal. Met grote inzet en tomeloze energie heeft zij meegewerkt aan het vorm geven van professionele palliatieve zorg in Nederland met daarbij veel aandacht voor vrijwilligersinzet en maatschappelijke betrokkenheid.

Zij zal per 1 januari 2014 worden opgevolgd door de heer drs. Jaap Gootjes. Hij is als manager aan het hospice verbonden en bekend in de palliatieve zorg o.a.

Bezoek Staatssecretaris Van Rijn van VWS op 6 april 2013

Op zaterdagmorgen heeft staatssecretaris Van Rijn van VWS een werkbezoek aan hospice kuria gebracht. Doel van het bezoek was om de staatssecretaris een breed beeld van de Palliatieve Zorg te geven met daarbij extra aandacht voor de Amsterdamse situatie. Zo werden verschillende presentaties gehouden, vanuit het Netwerk, het Expertise Centrum Palliatieve Zorg, de zorg in de gespecialiseerde voorzieningen (waaronder uiteraard in kuria) en de eerste lijn, waaronder ook de inzet van vrijwilligers. Na deze presentaties volgde een discussie vanuit vragen die aan de staatssecretaris werden voorgelegd en die door hem zelf werden ingebracht. Het bezoek werd met een rondleiding door hospice kuria afgesloten.

Werkbezoek Burgemeester E. van der Laan

Op vrijdagmiddag 20 juli is burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam op werkbezoek geweest in hospice kuria.


Hij schreef daarover het volgende in zijn wekelijkse column in Metro:

….. Tenslotte bezochten we het hospice kuria. Het voelt rauw om een omgeving binnen te stappen waar mensen gemiddeld maar drie weken verblijven, wetende dat hun einde nabij is. Des te indrukwekkender is het dan te mogen ervaren hoe buddy’s, vrijwilligers en professionals de tijdelijke bewoners zo’n warme plek bieden. Ze nemen de tijd om te luisteren, helpen onopgeloste ruzies bij te leggen of bereiden nog één keer die heerlijke maaltijd. Zo hoeven mensen niet alleen te sterven, en sneeuwen partners niet onder in de zorgtaken. Het hospice heeft vrijwilligers die de hele dag voor de bewoners klaar staan. Eén van de bewoners name de tijd en vertelde over het afscheid en het belang van goede zorg. Vol bewondering verliet ik het pand……….

Ook in kuria is erg genoten van dit bezoek!

 

 

Renovatie Pand Hospice kuria

Laatst vond de ondertekening plaats van de aanneemovereenkomst ten behoeve van de renovatie van het pand van hospice kuria aan het Valeriusplein 6 in Amsterdam. Mw. Corry van Tol-Verhagen, algemeen directeur van stichting kuria, tekende als opdrachtgever en namens de aannemer tekende dhr. Sjaak Beemster, directeur van Van Westen & Bakker B.V. De renovatie zal in fases plaatsvinden en zal tot begin 2013 duren.

Corry van Tol wint Christelijke Zorg Award 2012

29-06-2012 Corry van Tol-Verhagen, oprichter en directeur van Hospice Kuria in Amsterdam, heeft de Christelijke Zorg Award 2012 gewonnen. Zij krijgt de jaarlijkse prijs voor haar inzet voor palliatieve zorg in Nederland. Aan de award is een geldbedrag van 5000 euro verbonden. De Christelijke Zorg Award is een initiatief van zorgverzekeraar Pro Life en wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of instantie die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de christelijke zorg in Nederland. Pionier Abwin Luteijn, manager Pro Life Zorgverzekeringen, loofde Van Tol voor haar werkzaamheden: “Mevrouw van Tol is een van de pioniers op het gebied van palliatieve zorg. (…) Als een van de eerste in Nederland zag zij in dat mensen, veelal drugsverslaafd of met HIV besmet, toegang nodig hadden tot goede zorg in de laatste levensfase. Mevrouw Van Tol heeft een grote invloed gehad op de opzet, ontwikkeling en kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland”. Eerdere winnaars Gert van den Berg, oprichter van Pro Life Zorgverzekeringen en 25 jaar lang voorzitter van Pro Life was in 2011 winnaar van de Christelijke Zorg Award. Ook André Rouvoet, Bas van der Vlies en voormalig directeur van het AMC, Prof. Dr.

Onderscheiding van gemeente Amsterdam voor Corry van Tol, directeur van jubilerend kuria

Op zaterdag 13 oktober is aan Corry van Tol-Verhagen, directeur van stichting kuria in Amsterdam, de onderscheiding van de stad Amsterdam uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de viering van het 20 jarig bestaan van stichting kuria in hotel Krasnapolsky. Corry van Tol ontving de Andreaspenning voor haar grote inzet voor Amsterdammers in een kwetsbare periode van hun leven. Tijdens het feestelijk samenzijn van ruim 150 medewerkers, vrijwilligers en buddy’s van kuria sprak de wethouder Zorg en Welzijn van de gemeente Amsterdam, de heer Eric van der Burg, de aanwezigen toe. Hij feliciteerde kuria met het vele goede wat kuria voor de stad betekent voor mensen in een moeilijke periode van het leven, die deskundige zorg ontvangen in hospice kuria maar ook begeleiding krijgen in de thuissituatie door de buddyzorg van kuria. In zijn toespraak refereerde de heer van der Burg aan de woorden “heldhaftig, vastberaden en barmhartig”, die staan voor de drie kruizen van het wapen van Amsterdam. In het bijzonder verbindt het woord barmhartigheid kuria en Amsterdam.