Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Ingaande 7 december 2015 heeft de Raad van Toezicht van stichting Kuria Zorg en stichting Vrijwilligers Kuria een nieuwe voorzitter, dhr. mr. dr. S.Y.T. Meijer. Dhr. drs. B.P. Vreugdenhil is om persoonlijke redenen terug getreden.

Film: Voor de Stilte

Voor de stilte (www.voordestilte.nl) toont het leven van 7 stervende mensen in een hospice. Ze delen hun persoonlijk verhaal, hoop, overtuigingen en geloof. Ieder handelt met zijn eigen angsten en zicht op de naderende dood. Via hun leren we op een andere manier over een hospice te denken en zien hoe ieder zijn of haar laatste momenten er doe doen. Ieders levensverhaal is medebepalend. Voor de liefde voor de natuur, een crimineel verleden tot aan een levenslang geheim. Gedurende de laatste maanden blijkt dat voor ieder het leven in het hospice meer te bieden heeft dan zij zelf zullen verwachten. Te zien op maandag 15 juni 2015 – 19.15 uur Bioscoop het Ketelhuis Westergasfabriek Amsterdam Kaarten via: of reserveren via tel.nr. 020-684 0090.

Bezoek Zijne Majesteit aan Vrijwilligersacademie

Op woensdag 28 januari 2015 bezocht Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander de Vrijwilligersacademie in Amsterdam. Het Oranje Fonds had zijn beschermheer uitgenodigd voor een bezoek en voor de presentatie van het initiatief Burenbond. Wethouder Eric van de Burg lichtte toe hoe de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zoals bijv. De Regenboog Groep of Kuria belangrijk werk hierin doen. Buddyzorg Kuria was in dit gesprek vertegenwoordigd door Manager Informele Zorg, José van Nus.

Bijzondere gift

Op donderdag 5 februari 2015 kreeg hospice Kuria een bijzondere gift. De Oecomenische Basisgemeente De Duif heeft haar jaardoel 2014 (een maandelijkse te houden extra collecte) bestemd voor Hospice Kuria. Het totaal bedrag is uitgekomen op Euro 1.180,94. Algemeen directeur Jaap Gootjes ontving het – symbolisch – uit handen van Yvon Dennert en Gerrard Boot. De echtgenoot van Yvon Dennert verbleef in hospice Kuria en is eind 2013 overleden.

Bezoek fractieleden D66

Op 4 februari 2015 hebben 4 fractieleden van de D66, zowel van de centrale stad als stadsdeel Zuid, een werkbezoek gebracht aan Kuria in het kader van de samenwerking tussen de Vrijwilligersacademie en Kuria. Zij waren zeer geïnteresseerd in het werk van hospice Kuria en de buddyzorg, alsmede de financiering. Ze waren onder indruk van alles wat Kuria doet en hebben grote waardering voor de samenwerking tussen de formele en informele zorg.

Prof. dr. Wouter W.A. Zuurmond: Officier in de Orde van Oranje Nassau

Prof. Zuurmond is medisch directeur van hospice kuria in Amsterdam en hoogleraar palliatieve zorg en pijnbestrijding in het VUmc in Amsterdam.

Gedurende 40 jaar werkzaam als arts, zeer betrokken bij de mensen die aan zijn zorg zijn toevertrouwd. Zuurmond heeft diverse bestuurlijke functies (gehad) op het gebied van palliatieve zorg en pijnbestrijding. Daarnaast heeft hij vele wetenschappelijke artikelen gepubliceerd, boeken geschreven. Wekelijks houdt hij meerdere lezingen op het gebied van palliatieve zorg en pijnbestrijding, waarbij het publiek aan zijn lippen hangt.

Voor de medewerkers van kuria is hij 24 uur per dag – 7 dagen per week bereikbaar voor advies en begeleiding. Vanwege zijn pensioengerechtigde leeftijd gaat hij tijdelijk stoppen met zijn werkzaamheden, maar zal vanaf 1 augustus weer gedeeltelijk zijn werkzaamheden oppakken. Voor hospice kuria blijft hij medisch directeur en hoofdbehandelaar, ook al wordt hij in juni 65 jaar.

[caption id=”attachment_1345″ align=”alignleft” width=”247″ caption=”Prof.dr. W.W.A.

Goede start!

 

Vanaf 1 januari is Jaap Gootjes algemeen directeur / bestuurder van stichting kuria Zorg en stichting Vrijwilligers kuria en is Marieke ter Horst-van Oord zorgmanager in hospice kuria. Beiden zijn in de organisatie niet nieuw.