Bezoek CU

Maandag 6 maart heeft een delegatie van de landelijke fractie en de Amsterdamse afdeling van de ChristenUnie een werkbezoek aan hospice Kuria gebracht. In een animerend gesprek zijn o.a. de financieringsproblematiek van hospices landelijk en de activiteiten van hospice Kuria en Buddyzorg Kuria besproken.

Geslaagd!

José van Nus en Jacob van den Broek hebben half juli hun masterdiploma gekregen. José heeft de Master Social Work en Jacob de Master Oncologische Fysiotherapie gehaald. Ook Margriet Wielis is inmiddels klaar met haar Masterstudie voor Verpleegkundig Specialist. Margriet krijgt haar diploma in september. Allen mogen zich Master of Science noemen. De studies hebben bijgedragen aan de persoonlijke en vakinhoudelijke professionalisering. Bewoners, de buddyzorg maar ook het multidisciplinaire team zullen daarvan de vruchten plukken.

Buddyzorg Kuria 20 jaar

Op vrijdag 8 april 2016 is gevierd dat Kuria Buddyzorg 20 jaar bestaat! Tijdens een feestelijke bijeenkomst is met de buddy’s terug gekeken op deze 20 jaren.

Werkbezoek CDA

Op maandag 6 juni heeft Hanke Bruins Slot, lid 2e kamer voor het CDA, samen met Marc Haverkamp, duoraadslid CDA van de gemeente Amsterdam, een werkbezoek gebracht aan Hospice Kuria. Onderwerp van gesprek was de breedte van de Palliatieve Zorg. Het was een interessant en nuttig werkbezoek waar o.a. ook Clémence Ross, directeur Agora, aan deelnam. Het belang van een bestendige palliatieve zorg werd door alle aanwezigen herkend en gedeeld. Hanke: “Het CDA staat voor bestendige palliatieve zorg die aansluit bij de behoeften van de patiënt en diens naasten.

Bezoek EU

Op 26 mei 2016 bezocht een delegatie van Chief Medical Officers en Chief Nursing Officers Kuria in het kader van het voorzitterschap van Nederland van de EU. Met deelnemers uit Spanje, Cyprus, Tsjechië, Frankrijk en Zweden werd o.a. gesproken over Shared Decision Making.

Keurmerk PREZO Hospicezorg door Hospice Kuria behaald

Hospice Kuria heeft als eerste hospice in Nederland het nieuwe keurmerk PREZO Hospicezorg behaald. De audit was op 12 januari 2016. Hospice Kuria is trots op haar organisatie. Met dit nieuwe keurmerk PREZO Hospicezorg laat Hospice Kuria aan (toekomstige) bewoners en zorgverzekeraars zien dat de kwaliteit van zorg in het hospice goed en transparant is.

NL Doet bij Kuria

In het kader van NL Doet van het Oranje Fonds is, op 11 maart op de 4e verdieping van Kuria, een open atelier geweest waar cliënten van buddyzorg hun creativiteit hebben laten zien onder het genot van een high tea.

Diploma uitreiking

Vrijdag 23 september heeft Margriet Wieles haar diploma als verpleegkundig specialist uitgereikt gekregen.

Gevonden: verpleegkundige!

Per 1 oktober 2016 is Sylvia van den Brink voor 4 dagen per week in dienst gekomen als verpleegkundige in het hospice.