Opzetten buddyzorg

Oriëntatie voor het opzetten van buddyzorg

Kuria heeft een handboek getiteld “Buddyzorg, een goed begin” d.d. december 2015 opgesteld.

Dit handboek is bedoeld voor organisaties die geïnteresseerd zijn in het opzetten van en vrijwilligersproject in de vorm van buddyzorg. Het handboek helpt stappen te zetten in het proces van gedachten en ideeën tot het realiseren van concrete vorm en opzet.

Hieronder staat een Plan van Aanpak (PvA) als oriëntatie voor het opzetten van buddyzorg binnen uw organisatie. Dit PvA is een uittreksel van bovengenoemd handboek. Aan de hand van zes stappen wordt u op weg geholpen of buddyzorg haalbaar is voor uw organisatie.

Mocht u naar aanleiding van het document dat u in het PvA opstelt inderdaad buddyzorg willen opzetten, dan kunnen wij u op verschillende manieren verder helpen. U kunt het bovengenoemde handboek bij Kuria aanvragen. Ook voor begeleiding of ondersteuning kunt u bij Buddyzorg Kuria terecht.

Mail: buddy@kuria.nl
Tel. 020 679 0797 vragen naar buddyzorg

Plan van Aanpak

Aanleiding: Benoem in de aanleiding vooral WAAROM u met buddyzorg aan de slag wilt. In welke behoefte wilt u voorzien? Welk probleem wil u oplossen?

Achtergrond: Wat is de huidige situatie, welke ontwikkelingen spelen daarin een rol die leiden tot de wens om buddyzorg in te zetten.

Belang: Wat is de toegevoegde waarde van het inzetten van buddyzorg? Probeer hierbij specifiek de toegevoegde waarde voor verschillende stakeholders (zoals eigen organisatie, cliënten, ketenpartners en vrijwilligers) te schetsen.

Doelstelling: Geef aan welke doelstelling de organisatie wil, kan of zou kunnen behalen door de inzet van buddyzorg. Wat streeft u na met de inzet van buddy’s?

Specificeren van het project (SMART).
De doelstelling wordt hier verder gespecificeerd.

 • Specifiek
  Voor welke doelgroep wilt u buddyzorg gaan inzetten? Wie wilt u in gaan zetten als potentiële buddy’s? Onder welke voorwaarden wilt u buddyzorg inzetten?
 • Meetbaar
  Hoe kunt u uw doelstelling verder kwantificeren? En wanneer is uw doelstelling bereikt? Denk bijvoorbeeld aan het aantal cliënten dat u wilt ondersteunen met buddyzorg. Of een meting van klanttevredenheid.
 • Acceptabel
  Wordt de doelstelling gedragen door de doelgroep (buddy’s en cliënten) en door de interne organisatie (management en betrokken werknemers)? Op welke manier is dit getoetst?
 • Realistisch
  Onderbouw dat de doelstelling haalbaar is. Welke kanalen heeft u voor het werven van vrijwilligers? Heeft u goede contacten met potentiële verwijzers? Heeft u voldoende medewerkers beschikbaar om het project te begeleiden?
 • Tijdgebonden
  Wanneer moet het doel bereikt zijn? Wanneer moet u dan beginnen met buddyzorg? Hoe ziet de fasering van het project er uit?

Organisatie en inrichting: Wie is verantwoordelijk? (voor het uitwerken van een opzet voor een buddy-zorg, nog niet voor de taken binnen een buddy zorg)