Buddy worden

De Buddy’s van Kuria zijn er voor mensen die geconfronteerd worden met een levensbedreigende ziekte.
Zij zijn er voor ondersteuning, bieden mensen de mogelijkheid om van zich af te praten en zorgen daarnaast voor momenten van afleiding en ontspanning. Het belangrijkste is om er “te zijn” voor de ander. De buddy neemt geen taken over van de professionele hulpverlening.
Een buddy komt bij mensen thuis en werkt zelfstandig.

Vooraf aan de inzet van de buddy is training en scholing een vereiste. De buddy’s worden begeleid door professionele coördinatoren; intervisiebijeenkomsten zijn een onderdeel van de begeleiding. Het buddywerk vraagt tenminste een dagdeel per een à twee weken inzetbaarheid.

Samenwerking Buddyzorg Kuria en Leger des Heils
Daarnaast heeft Buddyzorg Kuria, in samenwerking met het Leger des Heils Amsterdam, buddyzorg voor cliënten van het Leger des Heils. Deze cliënten staan op het punt om de draad van het zelfstandig leven weer op te pakken en de professionele begeleiding daarbij zal worden afgebouwd.

Bent u geïnteresseerd om buddy te worden of wilt u meer informatie over de buddyzorg, vul het formulier in onder het kopje Informatie/aanmelding buddy. Of neem contact op met eén van de coördinatoren via:
buddy@kuria.nl of tel. 020-6790797