Buddyzorg

Door ziekte kunnen vragen en zorgen de overhand krijgen. Persoonlijke relaties en contacten kunnen veranderen en het kan eenzaamheid en onbegrip met zich mee brengen. Een maatje te hebben om te leren omgaan met de veranderde situatie, weer op te krabbelen maar ook iemand waar je je verhaal aan kwijt kunt of een uitstapje mee kunt maken: dat is buddyzorg!

  • Een buddy (m/v) biedt praktische en emotionele ondersteuning en helpt met het opbouwen van relaties en sociale contacten.
  • Een buddy is een persoonlijk extraatje, een maatje.
  • Een buddy is geen verpleegkundige of thuiszorgmedewerker maar is een geschoolde en getrainde vrijwilliger.

Wat een buddy doet, hoe vaak een buddy komt, hangt af van de afspraken die gemaakt worden; in ieder geval zijn er voor de cliënt geen kosten aan verbonden!
De buddyzorg van Kuria is bedoeld voor Amsterdammers en wordt bekostigd vanuit de WMO.

Als u een drempel ervaart om een buddy aan te vragen, praat er dan eens over met een ander bijv. met de huisarts of de wijkverpleegkundige.