Op donderdag 5 februari 2015 kreeg hospice Kuria een bijzondere gift. De Oecomenische Basisgemeente De Duif heeft haar jaardoel 2014 (een maandelijkse te houden extra collecte) bestemd voor Hospice Kuria. Het totaal bedrag is uitgekomen op Euro 1.180,94. Algemeen directeur Jaap Gootjes ontving het – symbolisch – uit handen van Yvon Dennert en Gerrard Boot. De echtgenoot van Yvon Dennert verbleef in hospice Kuria en is eind 2013 overleden.