Op zaterdagmorgen heeft staatssecretaris Van Rijn van VWS een werkbezoek aan hospice kuria gebracht. Doel van het bezoek was om de staatssecretaris een breed beeld van de Palliatieve Zorg te geven met daarbij extra aandacht voor de Amsterdamse situatie. Zo werden verschillende presentaties gehouden, vanuit het Netwerk, het Expertise Centrum Palliatieve Zorg, de zorg in de gespecialiseerde voorzieningen (waaronder uiteraard in kuria) en de eerste lijn, waaronder ook de inzet van vrijwilligers. Na deze presentaties volgde een discussie vanuit vragen die aan de staatssecretaris werden voorgelegd en die door hem zelf werden ingebracht. Het bezoek werd met een rondleiding door hospice kuria afgesloten.