Voor de derde keer op rij is het keurmerk Palliatieve Zorg aan hospice kuria uitgereikt met een mooi waarderingsrapport! Het keurmerk palliatieve zorg is ontwikkeld om te laten zien dat de zorg die geboden wordt en de organisatie erom heen, aan bepaalde eisen voldoen.