Welkom in Amsterdam bij Kuria aan het Valeriusplein

Kuria biedt palliatieve (terminale) zorg in het hospice, vanuit buddyzorg en met advies en informatie van deskundige verpleegkundigen thuis.

In de palliatieve zorg zijn behandelingsmogelijkheden niet meer alleen gericht op herstel. In deze fase ligt de nadruk op de palliatieve behandeling van de ziekte en begeleiding en ondersteuning van de zieke en zijn naaste.
Palliatieve zorg is gericht op het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

U vindt hier informatie over de verschillende mogelijkheden die Kuria op het gebied van palliatieve zorg ontwikkeld heeft, nl.

  • Palliatieve (terminale) zorg in het hospice door een deskundig, multidisciplinair team
  • Een maatje, een goed toegeruste vrijwilliger oftewel buddyzorg in uw eigen omgeving
  • Professionele ondersteuning en advies door een palliatieve zorgdeskundige bij u thuis (Palliatief Advies Team)
  • Educatie voor verschillende beroepsbeoefenaren betrokken in de palliatieve zorg, zowel in- als extern.

Weten of er plek is?

Kijk op de website van het Netwerk Palliatieve Zorg naar de wachtlijst Amsterdam-Diemen om te zien of er plek is.

Netwerk Palliatieve Zorg