Vrijwilligers

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn belangrijk in de zorg die Kuria biedt zowel in het hospice als in de buddyzorg.
Het zijn mensen die een deel van hun tijd beschikbaar willen stellen voor hun medemens. Vanuit deze motivatie en betrokkenheid brengen zij iets bijzonders mee in de zorg voor de ander. Vrijwilligers zelf ervaren het als een zinvolle en fijne invulling van vrije tijd en tegelijk biedt het kansen hun kwaliteiten te ontplooien.
Kuria vraagt van allen die zich voor dit werk inzetten dat zij dit doen vanuit een christelijke levensovertuiging.

Hospice

Er zijn 24-uur per dag vrijwilligers aanwezig in het hospice. Vrijwilligers kunnen kiezen uit verschillende taken zoals bijvoorbeeld meehelpen in de verzorging van de bewoners maar ook huishoudelijke taken en boodschappen doen.
Voordat nieuwe vrijwilligers aan het werk gaan, volgen zij de verplichte basistraining; ook worden door het jaar verdiepingstrainingen over diverse onderwerpen aangeboden.
Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk of zelfs al direct aanmelden als vrijwilligers gaat u naar: Aanmelden/informatie.

Buddyzorg

Bent u meer geïnteresseerd in de buddyzorg, klik dan door naar Buddy worden.