TAKT

Thuiskomen uit het ziekenhuis met de wetenschap dat “genezing niet meer mogelijk is” valt zwaar.
Er volgt een tijd van emoties, verwerking en er komen misschien veel vragen boven.
Die vragen gaan bijvoorbeeld over:

  • De impact van de ziekte op het dagelijkse leven en hoe daarmee om te gaan.
  • De fysieke klachten die voortkomen uit het ziekteproces en wat de mogelijkheden zijn om die te behandelen.
  • Welke zorg is passend voor mij en mijn naasten?

Het Adviesteam van stichting Kuria kan u in deze moeilijke tijd ondersteunen, advies geven en de weg wijzen naar goede zorg.
Thuis, in de eigen omgeving wordt in een persoonlijk gesprek de situatie en de behoeften in kaart gebracht. Hiervoor komt een gespecialiseerde verpleegkundige, met veel ervaring en deskundigheid op het gebied van palliatieve zorg, bij u langs.

Om het voor u te verhelderen: TAKT betekent Transmuraal Advies door het Kuria Team.