Beleid

Meerjarenbeleidsplan 2015-2017 Hospice Kuria en Buddyzorg Kuria:

2015-2017 Meerjarenbeleidsplan Hospice Kuria en Buddyzorg Kuria

Jaarverslagen Hospice Kuria en Buddyzorg Kuria:

Jaarverslag 2016 Hospice Kuria en Buddyzorg Kuria

Jaarverslag 2015 Hospice Kuria en Buddyzorg Kuria

Beleidsplan 2015-2020 Stichting Kuria:

Beleidsplan 2015-2020 Stichting Kuria
In de planperiode van dit beleidsplan ligt de prioriteit op de aanwending van middelen van de instandhouding/verbetering van de infrastructuur van de huisvesting, directe ondersteuning van projecten op gebied van innovatie en kwaliteitsverbetering en zo nodig ten behoeve van de borging van de continuïteit van zorg.

2015-2016 Inzet middelen Stichting Kuria